Spoločenské hry

Spoločenské hry

Spoločenská hra je stolová hra, ktorá je charakteristická jednoduchými pravidlami, vysokou mierou interakcie hráčov, hernou témou a atraktívnym spracovaním herných komponentov. Svetovou veľmocou moderných spoločenských hier je Nemecko a preto sa takéto hry niekedy označujú aj ako nemecké spoločenské hry alebo aj eurohry. V Nemecku sa moderné spoločenské hry označujú názvom Autorenspiel, ktorý odráža dôležitosť tvorcu hry. Niekedy sú moderné spoločenské hry dávané do kontrastu voči tzv. americkým hrám, ktorých priebeh a výsledok je viacej ovplyvnený vplyvom náhody a téma hry je obvykle bojová. V klasických spoločenských hrách má hráč buď úplnú kontrolu nad pohybom vlastných figúrok (napr. Mankala, Dáma, Go), takéto hry sa nazývajú deterministické, alebo je čiastočne či úplne v rukách náhody, ak sa pri hre hádže hracou kockou alebo je iným náhodným činiteľom určený pohyb v príslušnom ťahu (napr. Človeče nehnevaj sa, Scrabble) – nedeterministické hry. Doskové hry založené na stratégii a taktike, majú obvykle malý alebo žiadny vplyv náhody na priebeh hry. Naproti tomu v detských doskových hrách, je väčšinou veľký vplyv náhody a šťastia na priebeh hry. Faktor náhody je v hre zastúpený rôznymi spôsobmi. Najpoužívanejší spôsob je použitie hracej kocky. Kocka môže v hre rozhodnúť čokoľvek, ako napríklad počet krokov v ťahu hráča v hre Monopoly. Ďalšími často používanými spôsobmi sú: ťahanie kariet, točenie kolesom a iné zdroje náhod. V niektorých hrách sa to môže kombinovať, napríklad v hre Dostihy a sázky hráč hádže kockou, ale keď vstúpi na niektoré hracie políčko, vytiahne si kartu, ktorá určí, čo má vykonať on alebo protihráči. Moderné spoločenské hry v sebe kombinujú prvky náhody ale aj strategického rozhodovania. Oproti bežným spoločenským hrám, ktorých výsledok je z väčšej časti ovplyvnený náhodou, ako je napríklad hra Človeče nehnevaj sa, je vplyv náhody v moderných spoločenských hrách obvykle menší než vplyv hernej stratégie. Za predchodcu moderných spoločenských hier je možné považovať hru Monopoly. Obrovský nárast popularity týchto hier však priniesla až v roku 1995 hra Osadníci z Katanu. Táto hrá bola preložená do 30 jazykov, pričom len v Nemecku sa z nej predalo niekoľko miliónov kusov. Po Osadníci z Katanu vznikli ďalšie populárne hry ako Carcassonne, Puerto Rico, Alhambra a ďalšie.
  • Relax/Zábava
  • Dvojica
  • Rodina
  • Partia
  • Cez deň
  • Večer
  • Daždivo
  • Leto
  • Zima
  • Zdarma

Tiež by sa ti mohlo páčiť: