Čo je aktivizér

V súčasnosti sa na Slovensku nenachádza ekvivalentný voľnočasový či športový webový portál ako je aktivizér, ktorý by v budúcnosti po zrealizovaní všetkých modulov mohol predstavovať komplexný interaktívny športový priestor, na ktorom by si každý nadšenec milujúci šport našiel všetko, čo potrebuje v súvislosti s aktívnym životným štýlom.

Na Slovensku je množstvo športov a športovísk, o ktorých mnoho športovcov vôbec netuší. Aktivizér vznikol preto, aby už nikto nesedel neaktívne doma a to len preto, že nevie, čo sa v jeho okolí dá robiť.

Každý si môže vyskúšať nové športy, nájsť si športovisko vo svojom okolí, zabaviť sa a súčasne tak dopomôcť k zdravému životnému štýlu.

“Zaktivizovať” všetkých ľudí, ktorí milujú šport, pohyb a zmysluplné trávenie voľného času formou športu, relaxu alebo zábavy.

Naše heslo znie: “Activate yourself” alebo “Aktivuj sa”, čo pre nás v prenesenom význame znamená “buď aktívny a začni sa hýbať”. Chceme ľudí motivovať, podporiť a postrčiť k pohybu.

Nie je dôležité, čo presne robíte, ale že niečo robíte. Pohyb je pre človeka prirodzenou danosťou, psychohygienou, ktorú by mal rozvíjať.