Kontakt

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Aktivizér, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka č. 120264/B
IČO: 50903276
IČ DPH: SK2120529752
Korešpondenčná adresa: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Internáty v Mlynskej doline, Átriové domky, blok L

Kontaktný formulár

Top šport