Sledovanie hviezd - Park tmavej oblohy

Sledovanie hviezd - Park tmavej oblohy

Park tmavej oblohy je územie s nízkou úrovňou svetelného znečistenia. Slúži na pozorovanie nočnej oblohy a na informovanie o tejto problematike. Ďalej slúži na ochranu nočnej prírody a krajiny.

Najstaršia stála oblasť sa nachádza v Torrance Barrens v Ontáriu v Kanade. Na celom svete je vyše 40 oblastí, parkov či rezervácií tmavej oblohy. V Európe ich je celkom sedemnásť, z toho tri na Slovensku a tri v Česku. Pre vznik oblastí parkov a rezervácií neexistujú medzinárodné štandardné normy, každý štát si vytvára vlastné.

  • Relax/Zábava
  • Jednotlivec
  • Dvojica
  • Rodina
  • Partia
  • Večer
  • Leto
  • Zima
  • Zdarma
  • Spoplatnená

Tiež by sa ti mohlo páčiť: